El. Paštas: info@indremarija.lt   Tel.nr: +370 670 61933

Meditacija su mantra. Kas yra mantros? Kaip pasirinkti sau tinkamą? Krikščionybė vs Mantros.

Kuomet pradedi šlovinti Dievą, jis pradeda šlovinti tave. Bagavagytoje rašoma: "Garbink ir šlovink devas, dieviškąsias esybes, subtiliąsias gamtos jėgas, kurios slypi aukojime. Brangink jas ir jos ims branginti tave."

Mes taip dažnai užsisukam savo buities reikalų, vidinių dramų ir bėgimo rate, kad pamirštame dėl ko apskritai esame šioje žemėje, kas iš tikrųjų svarbu ir kur galiausiai nueisime, kai susidėvės fizinis apdaras (kūnas).

Mantros kartojimas ir susitelkimas į savo garbinamą dievybę padeda nepamesti iš akių šios laikinos kelionės tikslo, neužsižaisti buities smulkmenose ir būti tikru, kūriančiu, nemirtingu Dievo vaiku.

Meditacija kartojant mantrą yra viena mano mėgstamiausių. Ji ne tik padeda puikiai išlaikyti koncentraciją, gilų susitelkimą, bet tuo pačiu kasdien primena, kad akys turi būti nukreiptos į meilę ir į dangų.

Kas yra mantros?

Sanskrito kalboje žodžio mantra šaknis man siejama su žodžiu mana – “galvoti, protas”, o antroji šaknis tra reiškia “saugoti” arba “išlaisvinti”. Taigi, mantra – yra tai, kas išvaduoja sąmonę nuo nemokšiškumo, neišmanymo, iliuzijų, skausmo, kančios, aptemimo, ydų bei negatyvių priklausomybių. Šventame indiškame rašte Pingala mantroje sakoma: “Ji vadinama mantra, nes atveria visišką Visatos pažinimą, išvaduoja nuo išniekinimo bei atneša savirealizacijos sėkmę.”

“Mantra - tai skiemuo, garsas, žodis ar žodžių grupė, kurią atrado panirę į gilią meditaciją didieji išminčiai. Tai ne kalba, kuria kalba žmonės. Mantra - tai sakralūs meditaciniai garsai, jie veda praktikuotoją vis aukščiau, kol šis pagaliau pasiekia tobulą tylą. Kuo labiau plečiasi sąmonė, tuo didesnę prasmę turi mantra. Ji padeda suvokti aukštesnius sąmonės lygmenis. <....> .” Svami Rama.

Mantrų nereikia versti, jas geriausia kartoti ta kalba, kuria buvo užrašyta, nes tokiu būdu jos savyje išlaiko didžiausią galią ir potencialą. Daugelis mantrų yra užrašytos Sanskrito kalba, dar vadinama Devangari (Dievų kalba). Pagal ezoterinius ir dvasinius tekstus, visas pasaulis, visa Visata yra mumyse. Mes viską žinome ir suprantame, tik ne visada leidžiame sau tai suvokti.

Sakoma, kad Sanskrito kalbą mūsų pasąmonė supranta ir moka. Jei aiškiai suvokiame, kad visas pasaulis yra mumyse, vadinasi, mes tikrai suprantame, patikėkite tuo, kas jau yra jumyse. Senojoje Indijos visuomenėje sanskritą vartoti paprastai galėjo tik brahmanai ar kšatrijai. Jis laikytas išminčių, žynių kalba. Dėl sanskritui suteikto šventos, liturginės kalbos statuso, jis negalėjo keistis.

Religinis atspalvis arba ką daryti, jei esu krikščionis?

Kuomet kursų metu pasakoju apie mantras, dažnai sulaukiu klausimo, ar galima praktikuoti mantras, jei esi krikščionis? Pirmiausia, kaip jau matėte ir pačio termino vertimo, mantros paskirtis nuraminti neramų protą. Ji nesiūlo keisti religijos ar atsisakyti jos. Tai tik priemonė proto ramybei.

Antra, krikščionybės pasekėjai labai dažnai pamiršta, kad svarbiausias dalykas, ko mokė Kristus yra MEILĖ. Galite kalbėti krikščioniškas maldas ir nejausti nei Kristui, nei Dievui net sau menkiausios kruopelytės meilės. Galite melstis Krišnai ir taip pat jos nejausti. Kalbate maldą ar mantrą - svarbiausia darykite tai su meile. Tiek Kristus, tiek Krišna, tiek Buda, tiek Radha moko meilės. Žiūrėkite ne į atvaizdą, žiūrėkite į idėją, kuri stovi už jų fizinės išraiškos ir pasirinkite jums artimą.

Kriya jogos ashramas, Rishikeshas

Kriya jogos ashramas, Rishikeshas, Indija

Trečia, galite praktikuoti mantras ir būti nuostabus krikščionis. Mano palinkoje daugybė žmonių, kurie praktikuoja sanskrito kalba užrašytas mantras ir tuo pačiu nešiojasi širdyje didelę meilę ir pagarbą Kristui.

Beje, įdomu, kad mūsų šalyje labai vengiama indiškų dievybių, kartais jos pajuokiamos neišprusių žmonių. O Indijoje Kristus garbinamas ir laikomas vienoje linijoje su Krishna, Buda, Vishnumi ir kitomis dievybėmis. Ten jam reiškiama milžiniška pagarba.

Realiai mantrų negalima prispirti jokiai religijai. Baimę ir atmetimą dažnai sukelia elementarus žinių ir išsilavinimo trūkumas. Žmonės prisibijo Sanskrito kalba parašytų mantrų, nes dažniausiai tiesiog nežino jų vertimo. O išvertus mantras daugelis jų kviečia dieviškumą, ramybę, šviesą ir džiaugsmą į žmogų. Taigi, paaiškėja, kad nėra jokios paslapties. Jei kažkas kelia jums baimę, vadinasi laikas gilinti žinias ir praplėsti savo mąstymo ribas.

Mantros pasirinkimas ir reikšmė

Prieš kartodami mantrą, išsiaiškinkite, ką ji reiškia. Nesekite ir nekartokite bukai. Išsirinkite tai, kas jums artima. Aš pati labai dažnai medituoju kartoddama Hare Krishna mantra, buvo laikas, kuomet apie porą metų labai intensyviai praktikavau mantrą Om. Galite išmėginti kelias. Gali būti, kad su kažkuria pajausite stiprų ryšį, ji padės giliai įeiti į meditaciją ar tiesiog pripildys vidinės ramybės.

Kai pasirenkate mantrą, su kuria norite pabūti, praktikuokite ją bent mėnesį laiko, kad pajaustumėte jos poveikį ir nešamą naudą.

MANTRA OM

„Jeigu tariame AUM (OM supaprastintas variantas) su giliu atsidavimu ir koncentracija, jis suaktyvina ir transformuoja kiekvieną mūsų fizinio kūno atomą, sukuria naujas vibracijas, pažadina mūsų neveikliąsias fizines ir protines galias. Jis suteikia kūnui gyvybingumo ir stiprybės. Vedose teigiama, kad garsas OM žymi viršsąmoninį, transcendentinį skeimenį, iš kurio virpesių atsirado Visata. Jis apibūdina beasmenę aukščiausią Dievo formą, atstovaujančią beribę visuotinę sąmonę. Aum – tai pradinis garsas, kuriuo Dievas palaiko Visatą. Om yra visų mantrų ir nesuskaičiuojamų garsų sėkla arba esmė. Kartu tai visų mantrų viršūnė. 

Svamis Šankarananda Giris yra pasakęs, kad kiekvienas žmogus yra OM simbolis. Pats kvėpavimas yra OM simbolis. Jei kvėpuoja OM simbolis, taip pat ir kūnas yra OM. Taip pat ir protas. OM reikšmė yra tiesiog nulis, dvigubas nulis.

Budizmo ar induizmo raštuose sakoma, kad šis garsas negali būti priskirtas jokiai religijai ar krypčiai, nes jis yra pirmapradis. Visa, kas yra sukurta, sukurta po jo atsiradimo. Tai lyg kvėpavimas ar tyla esanti mumyse.

“OM vibracija plečia ir valo mūsų aurą, didina gyvybinės energijos kiekį, suteikia organizmui naujų jėgų, išvalo protą nuo psichinių ir mentalinių virusų, programų, svetimų žmogui energijų, gerina dėmesio koncentraciją, atmintį, savijautą ir netgi gydo. AUM praktika harmonizuoja meridianus, čakras, kelia vibraciją, suteikia energijos.” Svamis Višnudevananda “Meditacija”.

Meditacijos atlikimas:

Įkvepiame per nosį ir su iškvėpimu tariame garsą OM. Garsas turėtų pasidalinti į dvi dalis, vienodai iškvėpimo skiriame tiek tariant Oooooo, tiek Mmmm. Mantrą galite kartoti nustatytą laiką, pavyzdžiui 15-20 min. arba galite į rankas paimti Malą ir prie kiekvieno karoliuko pakartoti OM.

Svarbu! Kuomet tariame Mmmm liežuvio galiukas turi švelniai liestis prie viršutinio gomurio, už priekinių dantų. Tokiu būdu sukuriama vibracija, kuri pasiekia kankorėžinę liauką.

SOHAM MANTRA

Swami Shankarananda Giri

Iš Sanskrito kalbos išvertus reiškia “Aš esu Tai”. Tai viena iš galingiausių Vieno suvokimo mantrų. Kančia, neišmanymas, pyktis ir skausmas kyla dėl savęs atskirimo nuo kitų ir nuo Dievo. Aukščiausias jogos tikslas - suvokti, kad viskas yra Vienis, nėra jokio dualumo. Visa Visata sudaryta iš Dievo, aš esu Dievas ir tuo pačiu metu jo kūrinys. Aš esu Tai. Visas pasaulis manyje, Visata manyje. Aš esu Visata.

Prieš kartojant turime aiškiai suvokti, kad yra Tai. Nepalikite “Tai” tik tuščiu, bereikšmiu žodžiu. Kartodami mintyse ar garsiai Soham, galite maišyti su žodžiais, kas jūs esate, kol sąmonė visa tai sugers į save, aiškiai suvoks, kad būdama Aš kartu yra ir visa Visata, pasaulis, Kosminė sąmonė.

Jogos šventraštis Joga Vasištha pasitelkdamas gausią iliustracinę medžiagą moko šio, Vienio, suvokimo: “Aš esu erdvė. Aš esu saulė. Aš esu visos pasaulio kryptys, taip pat tai, kas yra apačioje ir kas - viršuje. Aš esu dievybės. Aš esu demonai. Aš esu visos būtybės. Aš tamsa. Aš žemė, vandenynai ir pan. Aš - dulkės, vėjas, ugnis ir visas pasaulis. Aš esu visur esantis. Aš esu ypač subtili transcendentinė sąmonė. Aš esu viskas ir visi.” Joga Vasištha, 231. Galite mintyse kartoti šiuos žodžius.

Mantra Soham padeda augti ir skleistis mums kaip sieloms, kilti evoliucijos laiptais, eiti į laisvę ir dvasinę ramybę.

Mantros kartojimas:

Jei mantrą kartojame mintyse, tuomet su įkvėpimu mintyse tariame – So, iškvėpimas – Ham. Jei kartojame garsiai, tuomet įkvėpiame ir su iškvėpimu tariame Sooohaaaam. 

HARE KRISHNA MANTRA

Harė Krišna (sanskr. हरे कृष्ण, Hare Kṛṣṇa) arba Maha Mantra („didžioji mantra“) – hinduistų vaišnavų mantra, skirta Viešpaties pašlovinimui. Susideda iš 16 žodžių, kurie reiškia Dievo vardus sanskrite: Hare, Krišna ir Rama. Ši mantra minima pirmą kartą Kali Santaranos Upanišadoje.

Shiva, Krishna ir Radha

Vaišnavizme laikoma kad „Hare Krišna“ mantros klausimasis, kartojimas arba dainavimas pakelia adepto sąmonę į dvasinį lygmenį. Krišnaizmo teologija teiga, kad „Hare Krišna“ mantros kartojimas padeda pasiekti aukščiausią gyvenimo tobulumą – ekstatinės meilės Dievui būseną.

Harė Krišna Harė Krišna

Krišna Krišna Harė Harė

Harė Rama Harė Rama

Rama Rama Harė Harė

Sanskrito kalbos žodis Harė mūsų kalba simbolizuoja Dievišką Energiją. Žodis Krišna reiškia Visažavintis. Rama - Viskuo Besidžiaugiantis. Taigi ši mantra reiškia: „O Viešpaties energija (Harė Energija), o visų Patraukliausiasis Viešpatie (Krišna energija), o Aukščiausiasis besimėgaujantis subjekte (Rama energija), leisk man būti tavo tarnu (mažasis aš arba ego, sukurtas aplinkos, atsiduoda tikrajam Aš arba Supersielai)“. Martynas Driukas. Kartojant Mahamantrą atsiskleidžia žmogaus potencialas, vyksta giluminė transformacija, gyvenimas pamatomas visai naujoje šviesoje ir perspektyvoje.

Įsileidžiame dievišką energiją į savo gyvenimą, užsipildome ja save ir visa, kas yra aplink mus. Dievo potencialą perkeliame į save.

Vedų šventruoščiuose netgi nurodoma, kad šios mantros klausymas plečia žmogaus sąmonigumą, valo energetinius kūnus ir patalpos, kurioje leidžiama mantra, erdvę.

Meditacijos atlikimas:

Įsistaisykite į meditacijos pozą. Prieš pradedant kartoti mantrą, pasirinkite koncentracijos centrą, tai gali būti širdies ar intuicijos centras. Kurį laiką pabūkite jame, sąmoningai pakvėpuokite į šią vietą. Šią mantrą galima kartoti mintyse arba balsu.

Įkvėpkite, o su iškvėpimu kartokite mantrą. Įkvėpimus darykite sąmoningai per pasirinktą centrą, taip jį suaktyvinsite ir kartodami mantrą dar stipriau pripildysite dvasine energija. Šiai meditacijai rekomeduoju naudoti meditacijos karolius - malą. Tai padeda sustiprinti koncentraciją. Galite padaryti minimaliai 108 mantros pakartojimus. Mantrą kartokite nuoširdžiai, taip lyg patį Dievą ir Meilę kviestumėte į savo gyvenimą. Su atsidavimu mantrai ir tikėjimu tuo, ką darote.

Pabaigai....

Mantrų pasaulyje yra galybė. Kiekviena turi savo paskirtį. Ją kartodami atsigrežiate į save. Dažniausia mes gyvename tik išorėje, dėl šeimos, darbo, laisvalaikio ir t.t. Vidinis pasaulis lygiai toks pats svarbus, kaip išorinis. Grįžkite į jį pasitelkdami sakralumą ir šventus garsus.

Tegul šventumas grįžta į šventumą. Išsirinkite jums artimiausia mantrą, kurios labiausiai reikia šiame gyvenimo etape. Pamėginkite bent 2-3 mėnesius reguliariai pabūti su viena mantra, pastebėkite, kas vyksta jūsų gyvenime, kokie pokyčiai jus lydi, kaip jaučiatės viduje. Ir, svarbiausia, kartokite ją nuoširdžiai - kvieskite save į save.